• Velkommen til Restaurant Stauning Havn
  • Velkommen til Restaurant Stauning Havn
  • sæsonmenu
facebook smiley

Strandvejen 31 • 6900 Skjern • Tlf. 9736 9260 • info@stauninghavn.com